संत संताजीचे अभंग

सुदामाशी शक्ति काहीच – संत संताजीचे अभंग – २४

सुदामाशी शक्ति काहीच – संत संताजीचे अभंग – २४


सुदामाशी शक्ति काहीच नव्हती ।
रावणाशी होती पुष्कळच ती ।।१।।
रावणा उचलेना सुदामा उचली ।
मती गुंग झाली रावणाची ।।२।।
संतु तेली म्हणे सद् गुरुवाचोनी ।
लाट ही उचलेना कदाकाळी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली मेंट बॉक्समध्ये टाका.

सुदामाशी शक्ति काहीच – संत संताजीचे अभंग – २४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *