संत संताजीचे अभंग

लाठ माझी माता लाठ – संत संताजीचे अभंग – २५

लाठ माझी माता लाठ – संत संताजीचे अभंग – २५


लाठ माझी माता लाठ माझा पिता ।
लाठी विना कांता विद्रुपची ।।१।।
लाठी हीने मजला दिधली ती लाट ।
चुकवीली वाट जन्ममरणाची ।।२।।
संतु म्हणे उचला घाण्याची ती लाट ।
व्यर्थची खटपट करु नका ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली मेंट बॉक्समध्ये टाका.

लाठ माझी माता लाठ – संत संताजीचे अभंग – २५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *