संत संताजीचे अभंग

मन मोहाची करुनि – संत संताजीचे अभंग – २६

मन मोहाची करुनि – संत संताजीचे अभंग – २६


मन मोहाची करुनि खुटी ।
लाठीस ठोकली बळकटी ।।१।।
फिरे गरगरा लाठी भोवताली ।
ध्यान जाईना लाठीवरी ।।२।।
संतु म्हणे माझ्या घाण्याची ती खुटी ।
पहा उठाउठी अगोदर ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली मेंट बॉक्समध्ये टाका.

मन मोहाची करुनि – संत संताजीचे अभंग – २६

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *