संत संताजीचे अभंग

खुंटिने प्रताप कैकईस – संत संताजीचे अभंग – २९

खुंटिने प्रताप कैकईस – संत संताजीचे अभंग – २९


खुंटिने प्रताप कैकईस दाखविला ।
वनवासा राम गेला गादी दिली भरताला ।।१।।
भरतानी त्याग केला पादुकास मान दिला ।
दुःखते होतसे कैकईच्या जिवाला ।।२।।
संतु म्हणे माझ्या घाण्याची ही खुंटी ।
केली तुटा तुटी मायलेका ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली मेंट बॉक्समध्ये टाका.

खुंटिने प्रताप कैकईस – संत संताजीचे अभंग – २९

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *