संत संताजीचे अभंग

अशिया खुंटिला धरु नये – संत संताजीचे अभंग – ३०

अशिया खुंटिला धरु नये – संत संताजीचे अभंग – ३०


अशिया खुंटिला धरु नये हाती ।
करिल ती माती सर्वञांची ।।१।।
असेच खुंटिने गोपिचंदन फसविले ।
धातुचे पुतळे जळोनिया गेले ।।२।।
संतु म्हणे माझ्या घाण्याची ही खुटी ।
सद्गुरुवांचोनी सोडविना मिठी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली मेंट बॉक्समध्ये टाका.

अशिया खुंटिला धरु नये – संत संताजीचे अभंग – ३०

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *