संत संताजीचे अभंग

आणिक तो हात पाहिला – संत संताजीचे अभंग – ५९

आणिक तो हात पाहिला – संत संताजीचे अभंग – ५९


आणिक तो हात पाहिला कोठेँ ।
सुलोचना अंगणीँ पडियला ।।
हातानी त्या लिहीला सकळ समाचार ।
उडविला जो कहर लंकेवरी ।।
संतु म्हणे असा हात तो हुशार ।
केला जार जार सुमित्रानेँ ।।


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आणिक तो हात पाहिला – संत संताजीचे अभंग – ५९ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *