संत संताजीचे अभंग

दोघे सारिखे सारिखे विश्वनाथ – संत संताजीचे अभंग – ८०

दोघे सारिखे सारिखे विश्वनाथ – संत संताजीचे अभंग – ८०


दोघे सारिखे सारिखे विश्वनाथ विठल सखे ।
एक उभा राऊळा आंगणीँ ।।
एक घाना बैसे जाऊनि ।
एक जपे जप माळ,एक वाजवितो टाळ ।।
एका आंगा लाविले गंध ।
एका अंगा येई सुगंध ।।
एक वाजवितो विणा ।
एक दाखवितो खुणा ।।
एक म्हणतो अभंग ।
एक म्हणे पांडुरंग ।।
संतु म्हणे एक जीँव ।
दोहोँ कुडी दिला ठाव ।।


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दोघे सारिखे सारिखे विश्वनाथ – संत संताजीचे अभंग – ८०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *