संत सोयराबाई अभंग

आमची तो दशा विपरीत झाली – संत सोयराबाई अभंग

आमची तो दशा विपरीत झाली – संत सोयराबाई अभंग


आमची तो दशा विपरीत झाली ।
कोण आम्हा घाली पोटामध्यें ॥१॥
आमचें पालन करील बा कोण ।
तुजविण जाण दुजे आतां ॥२॥
कळेल तें करा तुमचें उचित ।
माझी तो नित निवेदिली ॥३॥
सोयरा म्हणे माझा जीवप्राण तुम्ही ।
आणिक तो आम्ही कोठें जावें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आमची तो दशा विपरीत झाली – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *