संत सोयराबाई अभंग

कोण या पांगिला होईल संसारा – संत सोयराबाई अभंग

कोण या पांगिला होईल संसारा – संत सोयराबाई अभंग


कोण या पांगिला होईल संसारा ।
कन्या पुत्र दारा त्यजोनियां ॥१॥
कां हे गुंतले वांया मृगजळा ।
कांयासी कंटाळा येईच ना ॥२॥
कां ये नाठविती हरीनाम चित्तीं ।
येतां जांतां फजिती किती होती ॥३॥
कां हे न धरीती संतसमागम ।
कासयाचा भ्रम पडिला यांसी ॥४॥
स्वप्नाचीये परी गुंतले नरनारी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोण या पांगिला होईल संसारा – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *