संत सोयराबाई अभंग

आमुचे सुखदुःख कोण दुजा वारी – संत सोयराबाई अभंग

आमुचे सुखदुःख कोण दुजा वारी – संत सोयराबाई अभंग 


आमुचे सुखदुःख कोण दुजा वारी ।
तुम्हीच श्रीहरी मायबाप ॥१॥
तुमच्या उच्छिष्टाची धरोनियां आस ।
बैसले रात्रंदिवस धरणेकरी ॥२॥
परी तुम्हां न ये आमुची करूणा ।
केधवा येईल मना तुमचिया ॥३॥
काम क्रोध लोभ मदमत्सर वैरी ।
हे झडकरी वारी मायबापा ॥४॥
म्हणोनी धरिलें तुमचे पदरा ।
म्हणतसे सोयरा चोखियाची ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आमुचे सुखदुःख कोण दुजा वारी – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *