संत सोयराबाई अभंग

सलगीनें बहु बोलिलें उत्तर – संत सोयराबाई अभंग

सलगीनें बहु बोलिलें उत्तर – संत सोयराबाई अभंग


सलगीनें बहु बोलिलें उत्तर ।
परी तुम्ही उदार मायबाप ॥१॥
उदार तों तुम्ही तिही लोकी कीर्ती ।
म्हणोनि मळापती शरण आलें ॥२॥
रंजले गांजले मोकारिती धांवा ।
त्यांच्या धावण्यासी धांवा मायबाप ॥३॥
सोयरा म्हणोन दंडवत घाली ।
तूं माय माउली पांडुरंगा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सलगीनें बहु बोलिलें उत्तर – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *