संत सोयराबाई अभंग

किती शिणताती प्रपंच परमार्था – संत सोयराबाई अभंग

किती शिणताती प्रपंच परमार्था – संत सोयराबाई अभंग


किती शिणताती प्रपंच परमार्था ।
परी न घडे सर्वथा हित कोणा ॥१॥
न घडे प्रपंच न घडे परमार्थ ।
न घडेचि स्वार्थ दोहीसेविषीं ॥२॥
एकाची एकास न पडेचि गांठी ।
तेणे होय कष्टी सुखदु:खें ॥३॥
सोयरा चोखियाची म्हणे पंढरीराया ।
दंडवत पायां तुमचिया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

किती शिणताती प्रपंच परमार्था – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *