संत सोयराबाई अभंग

चोखा निर्मळ एकरूप – संत सोयराबाई अभंग

चोखा निर्मळ एकरूप – संत सोयराबाई अभंग


चोखा निर्मळ एकरूप ।
दरुशनें हरे ताप ॥१॥
वाचे विठठलनामछंद ।
नाही भेद उभायतां ॥२॥
तीर्थ उत्तम निर्मळा ।
वाहे भागीरथी जळा ॥३॥
ऐसी तारक मेहुणपुरी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चोखा निर्मळ एकरूप – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *