संत सोयराबाई अभंग

पुसोनी सर्वांसी निर्मळा निघाली – संत सोयराबाई अभंग

पुसोनी सर्वांसी निर्मळा निघाली – संत सोयराबाई अभंग


पुसोनी सर्वांसी निर्मळा निघाली ।
येउनी पोहंचली मेहुणपुरी ॥१॥
सर्वकाळ छंद वाचे नाम गाय ।
आठवीत आहे चोखियासी ॥२॥
म्हणे विठोबा दयाळा मागणें आहे तुज ।
तुझा भक्तराज सांभाळी तुं ॥३॥
सोयरा म्हणे ऐसा सुखाचा सोहळा ।
भोगी अवलीळा निर्मळा ती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पुसोनी सर्वांसी निर्मळा निघाली – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *