संत सोयराबाई अभंग

येई वो विठठले येई लवकरी – संत सोयराबाई अभंग

येई वो विठठले येई लवकरी – संत सोयराबाई अभंग


येई वो विठठले येई लवकरी ।
धावे तूं सत्वरी मजलागी ॥१॥
आमुचा विचार आतां काय देवा ।
सांभाळी केशवा मायबाप ॥२॥
आतां कवणाची पाहूं मी वांट ।
अवघेची वोस दिसतसे ॥३॥
सोयरा म्हणे अहों पंढरीच्या राया ।
आमुची ती दया येऊं द्यावी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

येई वो विठठले येई लवकरी – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *