संत सोयराबाई अभंग

हीन दीन म्हणोनी कां गा मोकलिलें – संत सोयराबाई अभंग

हीन दीन म्हणोनी कां गा मोकलिलें – संत सोयराबाई अभंग


हीन दीन म्हणोनी कां गा मोकलिलें ।
परी म्यां धरिलें पदरी तुमच्या ॥१॥
आतां मोकलितां नव्हे नित वरी ।
थोरा साजे थोरी थोरपणें ॥२॥
शरण आलिया दावितासां पाठीं ।
काय थोर गोष्टी वानूं देवा ॥३॥
सोयरा म्हणे अहो पंढरीनिवास ।
तुमचा तो ठसा त्रिभुवनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हीन दीन म्हणोनी कां गा मोकलिलें – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *