संत सोयराबाई अभंग

नामेचि तरले नर आणि नारी – संत सोयराबाई अभंग

नामेचि तरले नर आणि नारी – संत सोयराबाई अभंग


नामेचि तरले नर आणि नारी ।
ताले दुराचारी हरिनामें ॥१॥
पाहा अनुभव आपुले अंतरी ।
नामेंचि उध्दरी जडजीवां ॥२॥
नामेंचि भुक्ति नामेची मुक्ति
नामेंची शांति सुखदु:ख ॥३॥
नामापरतें सार याही हो निर्धारी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नामेचि तरले नर आणि नारी – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *