संत सोयराबाई अभंग

हीन मी काय वानूं देवा – संत सोयराबाई अभंग

हीन मी काय वानूं देवा – संत सोयराबाई अभंग


हीन मी काय वानूं देवा ।
तुम्हीं केशवा उदार ॥१॥
करा माझे समाधान ।
दाखवा चरण आपुले ॥२॥
लोटलेंसे महा नदी ।
नाहीं शुध्दी देहाची ॥३॥
बुडत्यें काढावे बाहेरी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

हीन मी काय वानूं देवा – संत सोयराबाई अभंग

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *