संत सोयराबाई अभंग

जयाचिये वाचे विठोबाचे नाम – संत सोयराबाई अभंग

जयाचिये वाचे विठोबाचे नाम – संत सोयराबाई अभंग


जयाचिये वाचे विठोबाचे नाम ।
तयाचा तो जन्म सफळचि ॥१॥
तयासी काचणी नाही बा जाचणी ।
यम पायवणी बंदी त्याची ॥२॥
हेंचि निजसार नामाचा उच्चार ।
मंत्र हा निर्धार सुलभचि ॥३॥
सोयरा म्हणे पावन हें नाम ।
जपतां सुखधाम वैकुंठीचें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जयाचिये वाचे विठोबाचे नाम – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *