संत सोयराबाई अभंग

कळिकाळ कांपे नाम उच्चारितां – संत सोयराबाई अभंग

कळिकाळ कांपे नाम उच्चारितां – संत सोयराबाई अभंग


कळिकाळ कांपे नाम उच्चारितां ।
विठठल म्हणतां कार्यसिध्दी ॥१॥
त्रिअक्षरी जप सुलभ सोपारा ।
वाचे तो उच्चारा सर्वकाळ ॥२॥
भवताप श्र्म हरे भावव्यधा ।
आज नका पंथा जाऊं कोणी ॥३॥
नामाचा विश्वास दृढ धरा अंतरी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कळिकाळ कांपे नाम उच्चारितां – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *