संत सोयराबाई अभंग

नामेचि पावन होती जगीं जाण – संत सोयराबाई अभंग

नामेचि पावन होती जगीं जाण – संत सोयराबाई अभंग


नामेचि पावन होती जगीं जाण ।
नाम सुलभ म्हणा विठोबाचें ॥१॥
संसार बंधने नामेंचि तुटती ।
भुक्ति आणि मुक्ति नामापासीं ॥२॥
नाम हें जपतां पाप ताप जाय ।
अनुभव हा आहे जनामाजी ॥३॥
नामाचा गजर वाचें जो उच्चारी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नामेचि पावन होती जगीं जाण – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *