संत सोयराबाई अभंग

सदा सर्व काळ नामाचा छंद – संत सोयराबाई अभंग

सदा सर्व काळ नामाचा छंद – संत सोयराबाई अभंग


सदा सर्व काळ नामाचा छंद ।
रामकृष्ण गोविंद जपें सदा ॥१॥
अखंड वाचेसी नाही पै खंडण ।
नाम नारायण सुलभ हें ॥२॥
सुखदु:ख कांही न पडे आघात ।
होय मन शांत जपतां नाम ॥३॥
सोयरा म्हणे मज आलीसे प्रचित ।
नामेंचि पतित उध्दरती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सदा सर्व काळ नामाचा छंद – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *