संत सोयराबाई अभंग

माझें मन तुमचे चरणीं – संत सोयराबाई अभंग

माझें मन तुमचे चरणीं – संत सोयराबाई अभंग


माझें मन तुमचे चरणीं ।
तूंची माझा देवा धणी ॥१॥
धरणें घेउनी दारांत ।
बैसलेंसे नाम गात ॥२॥
दुजा धंदा कांही नेणें ।
तुमचे कृपेचे पोसणें ॥३॥
द्वारी बैसोनी हांका मारी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझें मन तुमचे चरणीं – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *