संत सोयराबाई अभंग

कां वा उदास मज केलें – संत सोयराबाई अभंग

कां वा उदास मज केलें – संत सोयराबाई अभंग


कां वा उदास मज केलें ।
कोण म्हणे तुम्हां भलें ॥१॥
आम्ही बैसलोंसे दारी ।
दे दे म्हणोनी मागतों हरि ॥२॥
घेउनी बैसलासी बहुताचें ।
गोड कैसे तुम्हां वाटे ॥३॥
ही नित नव्हे बरी ।
म्हणे चोखियाची महारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कां वा उदास मज केलें – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *