संत सोयराबाई अभंग

किती किती बोलूं देवा – संत सोयराबाई अभंग

किती किती बोलूं देवा – संत सोयराबाई अभंग


किती किती बोलूं देवा ।
किती करूं आतां हेवा ॥१॥
बहु चाळवणा तूं होसी ।
नाही कांरे म्हणे मजसी ॥२॥
आतां न धरी तुमची भीड ।
मज नाहीं दुजी चाड ॥३॥
किती बोलूं देवा ।
आतां राग न धरावा ॥४॥
धरणें घेतिलें तुमचें द्वारी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

किती किती बोलूं देवा – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *