संत सोयराबाई अभंग

माझें माझें म्हणुनी गुंतले हावभरी – संत सोयराबाई अभंग

माझें माझें म्हणुनी गुंतले हावभरी – संत सोयराबाई अभंग


माझें माझें म्हणुनी गुंतले हावभरी ।
वांया या संसारी मृगजळा ॥१॥
आपुली आपण रा आठवण ।
संसार बंध तोडा वेगीं ॥२॥
नाम निज नौका विठ्ठल हें तारूं ।
भवाचा सागरू उतरील ॥३॥
ह्याची विश्वास धरावा अंतरी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझें माझें म्हणुनी गुंतले हावभरी – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *