संत सोयराबाई अभंग

अवघे सुखाची सांगाती – संत सोयराबाई अभंग

अवघे सुखाची सांगाती – संत सोयराबाई अभंग


अवघे सुखाची सांगाती ।
दु:ख होतां पळतीं आपोआप ॥१॥
भार्या पुत्र भगिनी माता आणि पिता ।
हे अवघे सर्वथा सुखाचेचि ॥२॥
इष्ट आणि मित्र स्वजन सोयरे ।
सुखाचे निर्धारिं आप्तवर्ग ॥३॥
अंतकाळी कोण नये बरोबरी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अवघे सुखाची सांगाती – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *