संत सोयराबाई अभंग

पंढरीचे ब्राम्हणे चोख्यासी छळीले – संत सोयराबाई अभंग

पंढरीचे ब्राम्हणे चोख्यासी छळीले – संत सोयराबाई अभंग


पंढरीचे ब्राम्हणे चोख्यासी छळीले ।
तयालागीं केले नवल देवें ॥१॥
सकळ समुदाव चोखियाचे घरी ।
रिध्दी सिध्दि द्वारी तिष्ठताती ॥२॥
रंग माळा सडे गुढीया तोरणे ।
आनंद किर्तन वैष्ण्ववांचे ॥३॥
असंख्य ब्राम्हण बैसल्या पंगती ।
विमानी पाहती सुरवर ॥४॥
तो सुख सोहळा दिवाळी दसरा ।
वोवाळी सोयरा चोखीयासी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंढरीचे ब्राम्हणे चोख्यासी छळीले – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *