संत सोयराबाई अभंग

पंच ही भूते अवघा त्यांचा खेळ – संत सोयराबाई अभंग

पंच ही भूते अवघा त्यांचा खेळ – संत सोयराबाई अभंग


पंच ही भूते अवघा त्यांचा खेळ ।
आत्मा तो निर्मळ शुध्द आहे ॥१॥
तेथें मरतें तें कोण राहतें तें कोण ।
जयाचें कारण तोचि जाणे ॥२॥
वांयाचि वोझें घेती आपुलातें शिरी ।
वाउगे हांवभरी होती वांया ॥३॥
सोयरा म्हणे यांचे वाटते नवल ।
न कळे कांही बोल परमार्थाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंच ही भूते अवघा त्यांचा खेळ – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *