संत सोयराबाई अभंग

देखोनी आंधळे कां बा जन होती – संत सोयराबाई अभंग

देखोनी आंधळे कां बा जन होती – संत सोयराबाई अभंग


देखोनी आंधळे कां बा जन होती ।
न कळे या गति मजलागी ॥१॥
एकातें मरतां आपणाचि देखती ।
तयासी रडाती आपणचि ॥२॥
हा कैसा नवलाव न कळे यांचा भाव ।
कोण घाव डाव आम्हांलागी ॥३॥
अवघेचि मज नवलाची परी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देखोनी आंधळे कां बा जन होती – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *