संत सोयराबाई अभंग

याचिये संगतीं अपायचि मोठा – संत सोयराबाई अभंग

याचिये संगतीं अपायचि मोठा – संत सोयराबाई अभंग


याचिये संगतीं अपायचि मोठा ।
दु:खाचा शेलवटा भागा आला ॥१॥
आतां पुरे हरि आतां पुरे हरि ।
सोडवी निर्धारी यांतोनियां ॥२॥
बहुतचि खंत रितसे मन ।
दाखवा चरण मजलागीं ॥३॥
गहिवर नावरे उदास अंतरी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

याचिये संगतीं अपायचि मोठा – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *