संत सोयराबाई अभंग

अहो पंढरीच्या राया – संत सोयराबाई अभंग

अहो पंढरीच्या राया – संत सोयराबाई अभंग


अहो पंढरीच्या राया ।
दंडावत तुमच्या पाया ॥१॥
तूंचि उदार त्रिभुवनीं ।
ऋध्दि सिध्दि तुझे चरणीं ॥२॥
भुक्तिमुक्तिचा तूं दाता ।
मी तों काय वानूं आता ॥३॥
बैसेन महाद्वारी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो पंढरीच्या राया – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *