संत सोयराबाई अभंग

कोण दुजा वारी शीण – संत सोयराबाई अभंग

कोण दुजा वारी शीण – संत सोयराबाई अभंग


कोण दुजा वारी शीण ।
तुम्हावीण उगला ॥१॥
माय बाप बहिण आई ।
दुजें तुजविण नाही ॥२॥
घेतिले पदरी आतां ।
न टाकावे दुरी ॥३॥
अवघी माझी वासना ।
पुरवावी नारायणा ॥४॥
आतां नका धरूं दुरी ।
म्हणे चोखियाची महारी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोण दुजा वारी शीण – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *