संत सोयराबाई अभंग

सोयरा म्हणे पती – संत सोयराबाई अभंग

सोयरा म्हणे पती – संत सोयराबाई अभंग


सोयरा म्हणे पती ।
मनीं आली बाइची खंती ॥१॥
चोखा सोयरा र्ममेळा ।
भेटूं आले त्या निर्मळा ॥२॥
झाली निर्मळेची भेंटी ।
सोयरा पायीं घाली मिठी ॥३॥
धन्य बाई मेहुणपुरीं ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

सोयरा म्हणे पती – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *