संत सोयराबाई अभंग

दोघी बैसल्या सुखासनीं – संत सोयराबाई अभंग

दोघी बैसल्या सुखासनीं – संत सोयराबाई अभंग


दोघी बैसल्या सुखासनीं ।
सोयरा न्याहाळीतसे नयनी ॥१॥
कृपाळुवा माझा बाप ।
विठ्ठल निर्मळ एरुप ॥२॥
अवघ्या सांगता वृत्तांत ।
रडे चोखियाची कांता ॥३॥
विठ्ठल रूपाचिये थोरी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

दोघी बैसल्या सुखासनीं – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *