संत सोयराबाई अभंग

उपजतां कर्ममेळा – संत सोयराबाई अभंग

उपजतां र्ममेळा – संत सोयराबाई अभंग


उपजतां कर्ममेळा ।
वाचे विठ्ठल सांवळा ॥१॥
विठ्ठल नामाचा गजर ।
वेगें धांवे रुक्मिणीवर ॥२॥
विठ्ठल रुक्मिणी ।
बारसें करी आनंदानीं ॥३॥
करीं साहित्य सामुग्री ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

उपजतां कर्ममेळा – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *