संत सोयराबाई अभंग

वाउगें घरदार वाउगा संसार – संत सोयराबाई अभंग

वाउगें घरदार वाउगा संसार – संत सोयराबाई अभंग


वाउगें घरदार वाउगा संसार ।
वाउगें शरीर नाशिवंत ॥१॥
नाम सार वाउगा पसार ।
नमाचि निर्धार तरती जन ॥२॥
वाउग्याया गोष्टी वाउग्या कल्पना ।
वाउग्या ब्रह्मज्ञाना कोण पुसे ॥३॥
वाउग्याव्युत्पत्ती वाउग्या शब्दआटी ।
वाउग्या ज्ञानगोष्टी बोलून काई ॥४॥
वाउगें तें मन स्थिर नाहीं तरी ।
मग कैंचा हरी मिळे तया ॥५॥
वाउगे ते बोल बोलणे तोंवरी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥६॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

वाउगें घरदार वाउगा संसार – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *