संत सोयराबाई अभंग

जन तें आंधळे भुलले पैं वांया – संत सोयराबाई अभंग

जन तें आंधळे भुलले पैं वांया – संत सोयराबाई अभंग


जन तें आंधळे भुलले पैं वांया ।
विठ्ठल सखया वांचोनियां ॥१॥
भुललीं बापडी पायीं तिणें बेडी ।
कोण तोडातोंडी करील त्यांची ॥२॥
यमाची यातना होईल बा जेव्हां ।
सोडाविल तेंव्हा कोण त्यासी ॥३॥
याचलागी म्हणा रामकृष्णा हरी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

जन तें आंधळे भुलले पैं वांया – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *