संत सोयराबाई अभंग

शीण वाटतसे मना – संत सोयराबाई अभंग

शीण वाटतसे मना – संत सोयराबाई अभंग


शीण वाटतसे मना ।
नारायणा न पाहतां ॥१॥
वांया आचार विचार ।
सदा मलीन अंतर ॥२ ॥
सोंगाचे ते सोंग ।
दावी रंग थेचा ॥३॥
परधनी सदा मन ।
वरी दावितसे डोलून ॥४॥
ऐसा नर तो दुराचारी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥५॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

शीण वाटतसे मना – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *