संत सोयराबाई अभंग

येई येई गरुडध्वजा – संत सोयराबाई अभंग

येई येई गरुडध्वजा – संत सोयराबाई अभंग


येई येई गरुडध्वजा ।
विटेसहित रीन पूजा ॥१॥
धूप दीप पुष्पमाळा ।
तुज समर्पू गोपाळा ॥२॥
पुढे ठेवोनियां पान ।
वाढी कुटुंबी तें अन्न ॥३॥
तुम्हां योग्य नव्हे देवा ।
गोड करूनियां जेवा ॥४॥
विदुराघरच्या पातळ कण्या ।
खासी मायबाप धन्या ॥५॥
द्रौपदीच्या भाजी पाना ।
तृप्ती झाली नारायणा ॥६॥
तैसी झाली येथें परी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥७॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

येई येई गरुडध्वजा – संत सोयराबाई अभंग 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *