संत तुकाराम अभंग

ऐसी जोडी करा राम – संत तुकाराम अभंग – 1042

ऐसी जोडी करा राम – संत तुकाराम अभंग – 1042


ऐसी जोडी करा राम कंठीं धरा । जेणें चुके फेरा गर्भवास ॥१॥
नाशीवंत आटी प्रियापुत्रधन । बीज ज्याचा सीण तेंचि फळ ॥ध्रु.॥
नाव धड करा सहस्र नामांची । जे भवसिंधूची थडी पावे ॥२॥
तुका म्हणे काळा हाणा तोंडावरी । भाता भरा हरीरामबाणीं ॥३॥

अर्थ

कंठा मध्ये राम नाम राहील अशी जोडी(लाभ) तुम्ही धरा त्यामुळे तुमचा गर्भ वासाचा फेरा चुकेल. हा संसार नाशिवंत आहे व त्याचे मूळ म्हणजे दुःख देणारे आहे. स्त्री पुत्र धन यांच्या साठी केलेले खटाटोप व्यर्थ ठरेल. सहस्रनामाची नाव मजबूत करा की, जेणेकरून ती नाव तुम्हाला या भवसागरातून पार करेल. तुकाराम महाराज म्हणतात हरी नामाची तुम्ही हृदयात भाते भरा आणि त्या काळाच्या तोंडावर मारा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ऐसी जोडी करा राम – संत तुकाराम अभंग – 1042

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *