सार्थ तुकाराम गाथा

बसणें थिल्लरी – संत तुकाराम अभंग – 1071

बसणें थिल्लरी – संत तुकाराम अभंग – 1071


बसणें थिल्लरी । बेडु सागरा धिक्कारी ॥१॥
नाहीं देखिला ना ठावा । तोंड पिटी करी हांवा ॥ध्रु.॥
फुगते काउळे । म्हणे मी राजहंसा आगळें ॥२॥
गजाहूनि खर । म्हणे चांगला मी फार ॥३॥
मुलाम्याचें नाणें । तुका म्हणे नव्हे सोनें ॥४॥

अर्थ

डबक्यात बसलेला बेडूक सागराचा धिक्कार करतो कारण त्याला त्याचे डबके सरकारपेक्षा मोठी आहे असे वाटते .जे कधीही पाहिले नाही, जे माहितही नाही त्याचा तो बेडूक तोंडाने तिरस्कार करतो. कावळा स्वतःलाच फुगतो आणि अभिमानाने म्हणतो की मी राजहंस यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे .एखादा गाढव म्हणतो मी हत्ती पेक्षाही फार चांगला आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात नाण्याला सोन्याचा मुलामा जरी दिला तरी ते नाणे सोन्याचे नसते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बसणें थिल्लरी – संत तुकाराम अभंग – 1071

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *