सार्थ तुकाराम गाथा

वरतें करोनियां तोंड – संत तुकाराम अभंग – 1073

वरतें करोनियां तोंड – संत तुकाराम अभंग – 1073


वरतें करोनियां तोंड । हाका मारितो प्रचंड ॥१॥
राग आळवितो नाना । गातो काय तें कळेना ॥ध्रु.॥
आशा धरोनि मनीं । कांहीं देईल म्हणऊनि ॥२॥
पोटा एका साठी । तुका म्हणे जाले कष्टी ॥३॥

अर्थ

काही लोक वरती तोंड करून देवाला प्रचंड हाक मारतात ,काही लोक आपल्या गायन कलेतून वेगवेगळ्या रागाने देवाला आळवतात ,पण देवाचे खरे स्वरूप काय आहे हे त्यांना काही कळत नाही .ऐकणारी लोक मला काही धन द्रव्य वगैरे देतील अशी अपेक्षा मनात धरून हे लोक इत्यादी क्रिया करतात .तुकाराम महाराज म्हणतात हे लोक पोटासाठी इतके कष्ट करतात परंतु परमार्थ हा त्यांचा मुख्य हेतू नसतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

वरतें करोनियां तोंड – संत तुकाराम अभंग – 1073

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *