सार्थ तुकाराम गाथा

विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल – संत तुकाराम अभंग – 1088

विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल – संत तुकाराम अभंग – 1088


विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल माझा भाव । कुळधर्म देव विठ्ठल माझा ॥१॥
विठ्ठल माझा गुरु विठ्ठल माझा तारूं । उतरील पारु भवनदीचा ॥ध्रु.॥
विठ्ठल माझी माता विठ्ठल माझा पिता । विठ्ठल चुलता बहिणी बंधु ॥२॥
विठ्ठल हे जन विठ्ठल माझें मन । सोईरा सज्जन विठ्ठल माझा ॥३॥
तुका म्हणे माझा विठ्ठल विसावा । त्वरित गांवा जाइन त्याच्या ॥४॥

अर्थ

विठ्ठल हा माझा जीव भाव आहे कुळधर्म आणि माझा देवही हा विठ्ठलच आहे .विठ्ठलच माझा गुरु आहे आणि तोच मला या भवसागरातून तारणारा आहे आणि या भवसागरातून पार लावणारा आहे .विठ्ठलच माझी माता ,पिता ,बहीण ,बंधू ,चुलता सर्व जे काही आहे ते सर्व विठ्ठलच आहे .विठ्ठलच माझे जण आहे विठ्ठलच माझे मन आहे .सोयरा आणि सज्जन हे देखील विठ्ठलच आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात विठ्ठल हाच माझा विसावा आहे त्यामुळे मी त्वरित त्याच्या गावाला जाईन.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल – संत तुकाराम अभंग – 1088

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *