सार्थ तुकाराम गाथा

भल्याचें दर्शन – संत तुकाराम अभंग – 1090

भल्याचें दर्शन – संत तुकाराम अभंग – 1090


भल्याचें दर्शन । तेथें शुभचि वचन ॥१॥
बोलावी हे धर्मनीत । शोभे होत नाही हित ॥ध्रु.॥
मर्‍यादा ते बरी । वेळ जाणावी चतुरी ॥२॥
तुका म्हणे बहु । लागे ऐसे बरे मऊ ॥३॥


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भल्याचें दर्शन – संत तुकाराम अभंग – 1090

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *