सार्थ तुकाराम गाथा

विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदे – संत तुकाराम अभंग – 1093

विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदे – संत तुकाराम अभंग – 1093


विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदे । ब्रह्मानंदे गर्जावे ॥१॥
वाये टाळ टाळ्या टाळी । होईल होळी विघ्नांची ॥ध्रु.॥
विठ्ठल आदी अवसानीं । विठ्ठल मनीं स्मरावा ॥२॥
तुका म्हणे विठ्ठलवाणी । वदा कानीं आईका ॥३॥

अर्थ

विठ्ठल या नामात ब्रह्मानंद आहे व त्या नामाच्या छंदात गर्जना करावी .नाम घेताना हाताने टाळी, टाळ वाजवाव्यात त्यामुळे सर्व विघ्नांची होळी होते .कोणतेही काम करताना कामाच्या आधी व शेवटी विठ्ठल नाम घ्यावे मनामध्येही विठ्ठलाचे स्मरण करावे .तुकाराम महाराज म्हणतात हे जन हो तुम्ही तुमच्या वाणीने विठ्ठलच म्हणा आणि कानाने ही विठ्ठलच ऐका.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदे – संत तुकाराम अभंग – 1093

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *