संत तुकाराम अभंग

अवगुणांचे हातीं – संत तुकाराम अभंग – 11

अवगुणांचे हातीं – संत तुकाराम अभंग – 11


अवगुणांचे हातीं ।
आहे अवघीच फजीती ॥१॥
नाहीं पात्रासवें चाड ।
प्रमाण तें फिकें गोड ॥ध्रु.॥
विष तांब्या वाटी ।
भरली लावूं नये होटीं ॥२॥
तुका म्हणे भाव ।
शुद्ध बरा सोंग वाव ॥३॥

अर्थ
जगामद्धे अवगुणी लोकांची नेहमी फजीति होत असते .धातुचे भांडे चांगले की वाइट हे पहण्यापेक्षा त्यातील रस प्राशन करण्यास योग्य की अयोग्य हे प्रथम पहावे .विष तांब्याच्या वाटित जरी भरले तरी त्याचे सेवन करने हे अयोग्य आहे . तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे मनातील परमेश्वरा विषयीचा शुद्ध भाव महत्वाचा आहे, त्याचे सोंग घेऊ नये असे .


हा अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

 


अवगुणांचे हातीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *