सार्थ तुकाराम गाथा

नेत्र झाकोनियां काय – संत तुकाराम अभंग – 1109

नेत्र झाकोनियां काय – संत तुकाराम अभंग – 1109


नेत्र झाकोनियां काय जपतोसी । जंव नाहीं मानसीं प्रेम भाव ॥१॥
उघडा मंत्र जाणा राम कृष्ण म्हणा । तुटती यातना गर्भवास ॥ध्रु.॥
यंत्र मंत्र कांहीं करिसी जडी बुटी । तेणें भूतसृष्टी पावशील ॥२॥
सार तुका जपे बीजमंत्र एक । भवसिंधुतारक रामकृष्ण ॥३॥

अर्थ

अरे जर तुझ्या मनात भक्ती प्रेम भाव नाही तर मग तू डोळे झाकून मंत्रजप काय करतोस? अहो तुम्ही रामकृष्ण हा मंत्र म्हणा याने तुमचे सर्व गर्भवास तुटतील .अरे तुम्ही यंत्र पूजा ,मंत्र पुजा याच्या खटपटीत जर पडालं तर पिशाच्च योनीला जाल. तुकाराम महाराज म्हणतात सर्वांचे सार आणि वेदाचे बीज म्हणजे रामकृष्ण हे नाम आहे आणि हाच मंत्र तुला ह्या भवसागरातून पार पाडील.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नेत्र झाकोनियां काय – संत तुकाराम अभंग – 1109

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *