सार्थ तुकाराम गाथा

जैसें तैसें बाळ मातेसी – संत तुकाराम अभंग – 1111

जैसें तैसें बाळ मातेसी – संत तुकाराम अभंग – 1111


जैसें तैसें बाळ मातेसी आवडे । बोलतां बोबडे शब्द गोड ॥१॥
आपुले आवडी लेववी खाववी । पाहोनियां जीवीं सुख वाटे ॥२॥
तुका म्हणे काय देऊं परिहार । काय ते साचार जाणा संत ॥३॥

अर्थ

बाळ कसे ही असो पण ते त्याच्या आईला आवडते ते बोबडे जरी बोलले तरी त्याचे बोल त्याच्या मातेला गोड वाटते. ती माता त्या मुलाला दागिने घालते ,जेऊ घालते ,चांगले कपडे घालते आणि त्या बाळाला पाहून तिलाच सुख वाटते ,आनंद वाटतो .तुकाराम महाराज म्हणतात हे संतजन हो मीही तुमचे लाडके बाळ आहे मीही माझे बोबडे बोल बोलत आहे त्यामुळे माझे हित कशात आहे हे तुम्हीच जाणा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जैसें तैसें बाळ मातेसी – संत तुकाराम अभंग – 1111

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *