सार्थ तुकाराम गाथा

गोहो यावा गांवा – संत तुकाराम अभंग – 1129

गोहो यावा गांवा – संत तुकाराम अभंग – 1129


गोहो यावा गांवा । ऐसे नवस करी आवा ॥१॥
कैचें पुण्य तिये गांठी । व्रतें वेची लोभासाठी ॥ध्रु.॥
वाढावें संतान। गृहीं व्हावें धनधान्य ॥२॥
मागे गारगोटी । परिसाचीये साटोवाटी ॥३॥
तुका म्हणे मोल । देउन घेतला सोमल ॥४॥

अर्थ

पती बाहेरगावी गेला असेल तर सुखरूप घरी यावा यासाठीच पत्नी नवस करते पण ते व्रत ती लोभासाठी करते त्यामुळे तिच्या ठिकाणी पुण्य राहत नाही. संतान वाढवावे घरांमध्ये धनधान्याची वाढ व्हावी यासाठी लोक यज्ञयाग असे कर्म करतात .हे असे केले तर परीस देऊन त्याच्याबदल्यात गारगोटे मागितल्या सारखे आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात सोमल नावाचे विष भरपूर द्रव्य देऊन विकत घ्यावे तसेच मूर्ख मनुष्य सकाम बुद्धीने व्रत करतात आणि ते व्यर्थ वाया घालवितात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गोहो यावा गांवा – संत तुकाराम अभंग – 1129

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *